Donateur worden

Stichting Studiefonds Plus is afhankelijk van de goede wil en gulle gaven van sympathisanten. In het bijzonder vragen wij uw bijdrage voor Bed Bad en Brood aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Met 20 Euro gunt u hen 1 dag en 1 nacht. Een week heeft 7 dagen en nachten !

 Stort direct op NL76 ABNA 089 39 33 732 t.n.v. St. Studiefonds PLUS

Voor langdurende (periodieke) schenkingen is geen notariele akte meer nodig. Een gewone Schenkingsovereenkomst voldoet. Daarmee verbindt U zich tot een fiscaal aftrekbare* schenking verspreid over 5 jaar.

Naast de schenkingsakte kunt u desgewenst ook een Machtiging tot doorlopende Incasso invullen en insturen naar (als bijlage bij een email) post@studiefondsplus.nl of per briefpost naar Studiefonds PLUS, Keizersgracht 117, 1015 CJ AMSTERDAM.

* Bij een langdurende (zgn periodieke) schenking ontvangt u van ons het Transactienummer (dat u nodig heeft voor de Belastingdienst). Stichting Studiefonds PLUS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het ANBI Beschikking nr, ook wel genoemd RISN nummer is  8194 35 120.